Cat Radio โตโต แมวแมว ขอเพลงได้ที่ 02-530-9611

เสื้อบทกวี 22 บรรทัด

เสื้อบทกวี 22 บรรทัด 
วิน สมาชิกของวง เขียนบทกวีไว้ในเพจ 
จากนั้นก็นำมาพิมพ์ไว้บนเสื้อของ MISS CANDY HEART ในงานแคททีเชิ้ตครั้งที่ 6
 
รู้ไปทำแมว
เรื่องยิบย่อยมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้าง ทั้งที่เกี่ยวและไม่เกี่ยวกับดนตรี
ที่ไม่รู้จะรู้ไปทำแมวแต่เราอยากบอก
โดยรวบรวมจากหนังสือเค้าแมว, Cat Radio และแหล่งข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม
แบบไม่เน้นอัปเดต แต่อัปโหลดให้ติดตามได้ที่นี่
 
#รักคนอ่าน #เค้าแมว #catradio

DJ JOKE

15:00-18:00

Listen Live

Now Playing