Cat Radio โตโต แมวแมว ขอเพลงได้ที่ 02-530-9611

คลีโพ นักดนตรี นักแต่งเพลงโปรดิวเซอร์ เจ้าของโฮมสเตย์ #แมวค้นฅน

คลีโพ นักดนตรี นักแต่งเพลงโปรดิวเซอร์  เจ้าของโฮมสเตย์ #แมวค้นฅน
 
รายละเอียด
รายการแมวค้นฅน 6 เมษายน 2566
ดีเจ เปิ้ลหน่อย วรัษฐา
แขกรับเชิญ คลีโพ คลี – ณัฐวุฒิ ธุระวร
ศิลปิน นักดนตรี โปรดิวเซอร์   
ผู้เดินทางกับดนตรีที่สืบสานจากชาติพันธุ์
ปกาเกอะญอผสานกับชีวิตแบบไร้พรมแดน 
 
ข้อมูล
คลีโพ คลี – ณัฐวุฒิ ธุระวร เกิดที่มูเส่คี หรือ อ. กัลยาณิวัฒนา ซึ่งเป็นต้นน้ำแม่แจ่ม และเป็นป่าสน ซึมซับบทเพลงแห่งชีวิตจากชาติพันธุ์ ผูกพันกับดนตรีตั้งแต่เด็ก โดยฟังและติดตามคุณพ่อทองดี ธุระวร ที่เป็นนักดนตรีชนเผ่าปกาเกอะญอ ทำวงดนตรีในโบสถ์ตั้งแต่มัธยม เล่าเรียนและเล่นดนตรีเป็นอาชีพที่เชียงใหม่ เรียนดนตรีในระดับปริญญาตรีที่ ม.พายัพ เรียนการจัดการศิลปะและวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในระดับปริญญาโท ทำเพลงของตนเอง พัฒนาเครื่องดนตรีชนเผ่าอย่างเตหน่ากู (Tenagu) ที่ทำให้เขาเป็นที่รู้จักและคุ้นหูจากเสียงดนตรีที่มีเอกลักษณ์ โปรดิวซ์ให้ศิลปินโฟล์ก ทำวงดนตรี KLEE BHO (คลีโพ) ทำเพลงประกอบภาพยนตร์ ทำโฮมสเตย์ เด๊อะโพ ที่นอกจากแขกจะได้พักผ่อนแล้วยังได้สัมผัสธรรมชาติ วิถีชีวิต และซึมซับเสียงดนตรีที่กู่ก้องจากหัวใจด้วย

MUSIC SWEEP

10:31-10:31

Listen Live

Now Playing