รายการคนขอแมว

21:00-00:00

Listen
Live

Now Playing

Cat Radio โตโต แมวแมว ขอเพลงได้ที่ 02-530-9611

CatRadioactive 29.05.2021

CATRADIOACTIVE
29 MAY 2021


Tracklisting

1. Sir Sly - Welcomes the Pressure
2. Luna Bay (London) - Lights Down
3. Mellah - Easy Breezy
4. Babe Rainbow - Ready for Tomorrow
5. Cherry Glazerr - Big Bang
6. joe p - Off My Mind
7. MAN ON MAN (NY gay duo) - 1983
8. illuminati hotties - MMMOOOAAAAAYAYA
19. Black Honey - Run for Cover
10. Pizzagirl - Car Freshener Aftershave
11. SQUID - Paddling
12. Wing Defence - Greener Pastures
13. Tiny Little Houses - Car Crash
14. TORRES - Don't Go Puttin Wishes in My Head
15. Ya Tseen - Knives (feat. Portugal. The Man)
16. Jaguar Sun - Sunset
17. ROAR - Demon Ghost Cave
18. Magic Castles (MN) - World of Time
19. The Mango Furs - Shoes Untied
20. Methyl Ethel - Neon Cheap
21. New Candys - Twin Mime
22. Broken Links (London) - Eras
23. Rare Americans - No Easy Roads
24. Damen - Waste of Time
25. TYPHOON - We're In It
26. Dead Nature - Hurricane
27. Ruby Bones - Terrible
28. Tapeworms - Magic Pierrot
29. Regal Lily (Tokyo) - Tokyo
30. Tennis System - Truth Hurts
31. The Joy Formidable - Whirring
----------------------------------------------------------------
CAT RADIO ACTIVE
SATURDAY 22:00 - 24:00
ดีเจ วาสนา วีระชาติพลี [Wasana Wirachartplee]
 
Cat Radio
Listen Online 24 Hrs.
www.thisiscat.com / App Cat Radio (iOS&Android)
Facebook/Twitter/Instagram/Youtube : ThisisCatRadio
live steam via www.thisiscat.com on Saturday night 22.00-00.00