Cat Radio โตโต แมวแมว ขอเพลงได้ที่ 02-530-9611

หมอสองสามมิติ

#หมอสองสามมิติ
#ดวงรายสัปดาห์
24-30 พฤหัสบดี 65 
 
วันพฤหัส - ราชินีถือไม้เท้า
     การงาน การเรียน หรือหน้าที่ ที่กำลังทำอยู่กำลังไปได้สวยในหลาย ๆ ทาง สามารถควบคุมสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างใจเย็น 
 
วันศุกร์ -สังฆราชหญิง
     ใช้สติ และความดีภายในใจ เป็นตัวนำทาง แทนอารมณ์ในการตัดสินใจทำอะไรหลาย ๆ อย่าง 
 
วันเสาร์ - เด็กถือถ้วย
     จะมีคนที่อายุเท่า ๆ กัน หรืออายุน้อยกว่า เข้ามาช่วยเหลือ ค้ำจุนในเรื่องต่าง ๆ 
 
วันอาทิตย์ - วันพิพากษา
     สิ่งที่ส่งผลไม่ดีต่อตัวเรา จะถูกชำระล้างไปจนหมด และจะเหลือเพียงสิ่งที่ส่งผลดีกับตัวเราที่ผ่านการคัดแยกจากการชำระล้างในครั้งนี้ 
 
วันจันทร์ - เจ็ดไม้เท้า
     อาจจะพบเจอปัญหาต่าง ๆ ที่วุ่นวาย และเข้ามารุมเร้า ให้เราอดทนจนผ่านช่วงเวลาเหล่านี้ไปให้ได้ จากนั้นทุก ๆ อย่างจะดีขึ้นเอง 
 
วันอังคาร - หกไม้เท้า
      สิ่งที่กำลังทำเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จ จากการกระทำของเรา และยังแปรผลเป็นกำลังใจให้ผู้อื่นที่เห็นความสำเร็จของเราอีกด้วย 
 
วันพุธ - ราชินีถือเหรียญ
     จะมีผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการเงิน รวมถึงเรื่องต่าง ๆ ที่ทำให้ชีวิตของเรานั้นดีขึ้น

DJ PALM

18:00-21:00

Listen Live

Now Playing