MUSIC SWEEP

02:00-09:00

Listen
Live

Listen Live

Now Playing

Cat Radio โตโต แมวแมว ขอเพลงได้ที่ 02-530-9611

แมวค้นฅน 28 ธ.ค.60 ปอง Vernadoc

เก็บวันเวลาดีๆ
แบบ
Vernadoc

แมวค้นฅน  พฤหัสบดีนี้  
เตรียมรับปีใหม่แบบไม่ลืมวันเวลาดีๆ ของเรา  

กับ ปอง กรพัชร สุวรรณศิลป์

สถาปนิกรุ่นใหม่ หนึ่งในทีม Vernadoc

ผู้สร้างสรรค์งานวาดเพื่อสืบสานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น       

ด้วยการเขียนแบบเสมือนจริงด้วยมือ
ที่ทุกคนดูแล้วสามารถเข้าใจและนำไปใช้ต่อได้

28 ธันวาคม 3 - 4 ทุ่ม 
ที่
Cat Radio  www.thisiscat.com , app: Cat Radio 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูล      https://www.facebook.com/vernadoc/
         VERNADOC (VERNAcular architecture DOCumentation) คือกระบวนการเก็บข้อมูลสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นโดยสถาปนิก
ด้วยเทคนิควิธีที่ง่าย แต่ได้คุณภาพสูง เพื่อใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ซึ่งสามารถนำไปปฏิบัติได้ทุกพื้นที่ในโลกใบนี้
         เน้นการเก็บข้อมูลจริงในพื้นที่ด้วยเทคนิคพื้นฐานโดยใช้มือ ดินสอ ปากกาเขียนแบบ และไม้บรรทัด
แต่ได้คุณภาพของผลงานในระดับที่ดีเยี่ยม เขียนแบบอาคาร และภูมิทัศน์ในท้องถิ่นต่างๆ ได้ละเอียด ตรงความเป็นจริงทุกองค์ประกอบอย่างมิติ แสงเงา สัดส่วนต่างๆ ของอาคาร รวมถึงร่องรอยการทรุดโทรม เพื่อให้ได้ความถูกต้อง แม่นยำ
         ผศ.สุดจิต เศวตจินดา สนั่นไหว เป็นผู้ริเริ่มทำโครงการ Vernadocในหลักสูตรการศึกษาไทย เพื่อให้นักศึกษารุ่นใหม่
ในยุคเทคโนโลยีทันสมัย ไม่ลืมเลือนประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในอดีต
         โดยให้นักศึกษาไปสำรวจเหล่าสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอย่าง เรือน  วัด และโบราณสถานในชุมชนต่างๆ เพื่อให้เรียนรู้ และรับรู้ถึงพื้นฐานการออกแบบและองค์ประกอบต่างๆ ในสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของไทย เพื่อให้มีเครื่องมือที่ดีติดตัว รวมถึง‘การเก็บเป็นฐานข้อมูล’  
ที่สามารถนำไปใช้ศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ และเป็นมรดกของชีวิตในอนาคตได้ รวมทั้งเป็น ‘การสร้างจิตสำนึก’ให้เห็นคุณค่าสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นไทยแก่นักศึกษาคนรุ่นใหม่  เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นไทยต่อไปในวันข้างหน้า
         ไม่เพียงเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตที่ผศ.สุดจิตสอนอยู่ ในขณะนั้น แต่ยังหมายถึงกลุ่มนักศึกษาจากสถาบันอื่น กลุ่มองค์กรต่างๆ และสถาปนิกรุ่นใหม่ที่ร่วมมือ และมีกระบวนการทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างแนวร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเหล่านี้      บุคคลสำคัญอีกคนที่ร่วมกับ อ. สุดจิต ตั้งแต่เริ่มต้น คือ อ.Markku Mattilaสถาปนิกชาวฟินแลนด์ แห่ง ‘Helsinki University of Technology’ (HUT) ผู้ริเริ่มเผยแพร่แนวทางการศึกษาแบบ Vernadocซึ่งเป็นวิธีการที่สถาปนิกชาวฟินแลนด์ทุกคนรู้จัก และปฏิบัติกันมาต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 100 ปีแล้ว ทุกวันนี้น้องๆ นักศึกษาที่ได้เรียนรู้จากโครงการ Vernadoc ก็ได้สานต่อเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นโดยใช้เครื่องมือน้อยชิ้นผนวกความสามารถอย่างเต็มที่ในการสร้างสรรค์ผลงาน ปองและเพื่อนๆ เป็นหนึ่งในนั้น
ปอง มีอาชีพหลักเป็นสถาปนิก แต่ก็ยังร่วมกับเพื่อนๆ ทำงาน Vernadoc อยู่เสมอ ตัวอย่างเช่น ภาพเขียนใน 1905 Heritage Corner
เกสต์เฮาส์เล็กๆ ที่เก็บรายละเอียดความทรงจำของเมืองเก่าย่านแพร่งภูธรไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ชวนประทับใจ

 

https://www.1905heritagecorner.com/