DJ JOKE

15:00-18:00

Listen
Live

Listen Live

Now Playing

Cat Radio โตโต แมวแมว ขอเพลงได้ที่ 02-530-9611

แมวค้นฅน เล็ก Younglek

เล็ก - ภัทรสิริ อภิชิต
คนทำหนังสือ และทำชุดชั้นในทำมือ Younglek


บรรณาธิการ/นักเขียนที่มีประสบการณ์ตั้งแต่หนังสือตกแต่งบ้าน 
การตัดเย็บเสื้อผ้า ถึงเบียร์คราฟต์

อดีตบรรณาธิการฝ่ายสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน  อมรินทร์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิง  

ตัวอย่างผลงาน นิตยสารบ้านและสวน สำนักพิมพ์บ้านและสวน 
หนังสือ Living Vintage หนังสือชุด บ้านบ้าน
หนังสือ Tokyo Craft Beer หนังสือ ช่างแม่ สอนตัดเสื้อ


เล็กยังออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า ทำขนมปังแบบเพาะยีสต์เอง
และทำแบรนด์ชุดชั้นในทำมือชื่อ Younglek Under  (ยังเล็ก)

ที่ได้รับคำชื่นชมเรื่องดีไซน์และความใส่สบาย 

รู้จักเล็กมากขึ้นในรายการ # แมวค้นฅน

30 พฤศจิกายน นี้ 3 - 4 ทุ่ม  

ที่ Cat Radio  www.thisiscat.com , app: Cat Radio