รายการแมวนอก

21:00-00:00

Listen
Live

Listen Live

Now Playing

Cat Radio โตโต แมวแมว ขอเพลงได้ที่ 02-530-9611

แมวค้นฅน พฤหัสบดีนี้ มีภาค “ต่อ” กับ ต่อ – ต่อศักดิ์ ปัญจศุภรักษ์

แมวค้นฅน  พฤหัสบดีนี้   มีภาค “ต่อ”
กับ ต่อ – ต่อศักดิ์ ปัญจศุภรักษ์
 
หรือ ต่อ Ten To Twelve มือกีตาร์คิวทอง 
ที่นอกจากเล่นดนตรีให้หลายวงแล้ว 
(เช่น Ten To Twelve, scrubb, Brown Flying)
ยังถ่ายภาพสตรีทได้ระดับอินเตอร์ฯ
และทำอะไรหลายอย่างรวมทั้งทำวงที่เขาร้องนำเองด้วย
ค้นกันต่อใน  แมวค้นฅน 28 กันยายน  นี้  3 - 4 ทุ่ม  
ที่ Cat Radio  
www.thisiscat.com , app: Cat Radio