DJ RIT

09:00-12:00

Listen
Live

Listen Live

Now Playing

Cat Radio โตโต แมวแมว ขอเพลงได้ที่ 02-530-9611

ค้นแบบอินสไปร์ กับ นพ อินสไปเรทีฟ นพนันทน์ พานิชเจริญ

ค้นแบบอินสไปร์ กับ นพ อินสไปเรทีฟ  
นพนันทน์ พานิชเจริญ  
มือกีตาร์  Inspirative วงดนตรีที่โดดเด่นบนเส้นทางโพสต์ร็อก 
ได้รับการยอมรับทัังในไทยและต่างประเทศ 
นพยังเป็นพนักงานประจำที่คลุกคลีในวงการ IT มากว่า 20 ปี
ปัจจุบันคือ Senior Software Architect  ที่แค่ฟังชื่อก็ยากแล้ว
 
เขาต้องผ่านประสบการณ์ชีวิตยากง่ายขนาดไหน 
สั่งสมแรงบันดาลใจแบบ Inspirative อย่างไร  
ค้นกันใน แมวค้นฅน 3 สิงหาคม  นี้  3 - 4 ทุ่ม  ที่ Cat Radio  
ฟังพร้อมดูไลฟ์ที่  www.thisiscat.com ,  app: Cat Radio