Cat Radio โตโต แมวแมว ขอเพลงได้ที่ 02-530-9611

CAT RADIO presents RHYTHM AND BOARD


CAT RADIO presents RHYTHM AND BOARD 
การประกวดคลิปวิดีโอสเกตบอร์ดทุกแบบประกอบเพลง 
ความยาว 1 นาที ลุ้นของรางวัลมูลค่าร่วมแสน
 
รางวัลที่ 1 :
          - VANS GIFT VOUCHER 40,000 บาท
          - SUNOVA SURFSKATE x CAT RADIO
          - RAMP รุ่น CAT RADIO จาก WE RAMPS BY 
YJ
          - 
TRAVELLER SKATEBAG จาก THE SLOTH BOY

รางวัลที่ 2 :
          - VANS GIFT VOUCHER 20,000 บาท
          - SUNOVA SURFSKATE x CAT RADIO

          - TRAVELLER SKATEBAG จาก THE SLOTH BOY

รางวัลที่ 3 :
          - VANS GIFT VOUCHER 10,000 บาท

          - TRAVELLER SKATEBAG จาก THE SLOTH BOY
 
รางวัลโดดเด้ง :
          - VANS GIFT VOUCHER รางวัลละ 3,000 บาท

          - TRAVELLER SKATEBAG จาก THE SLOTH BOY
 
พิเศษ คลิปที่เข้ารอบสุดท้ายจะได้รับ ถุงเท้า MATTER SOCKS x CAT RADIO
 
กติกาการส่งผลงานประกวด
1. ส่งผลงานได้ทั้งประเภทเดี่ยวหรือทีม ไม่จำกัดอายุ
2. ผู้เล่นสเกตบอร์ดต้องใส่รองเท้า VANS ในคลิปวิดีโอ
3. ไม่จำกัดประเภทสเกตบอร์ด
4. เพลงที่นำมาใช้ประกอบการเล่นสเกตบอร์ด ต้องมีชื่ออยู่ในลิสต์นี้เท่านั้น https://bit.ly/3mqrNcB
5. คลิปวิดีโอมีความยาว 1 นาที
6. ต้องมีคลิปตัวอย่าง 15 วินาที ลงในอินสตาแกรมของผู้ส่งผลงาน
โดยแท็ก @THISISCATRADIO, @SUNOVA_SURFSKATE และในแคปชั่นต้องติดแฮชแท็ก #rhythmandboard #vansth #sunovasurfskate #catradio
7. ไม่จำกัดอุปกรณ์ แนวทาง/วิธีการในการถ่ายทำ แต่ต้องไม่ละเมิดกฎหมายและสิทธิ์ของบุคคลที่อยู่ในคลิปวิดีโอ
8. ต้องเป็นคลิปวิดีโอใหม่ ไม่เคยส่งประกวดหรือได้รับรางวัลใดมาก่อน
9. คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดต้องอยู่ในรูปแบบ YouTube link ที่อัปโหลดแบบ unlisted (ไม่แสดง)
     9.1 ตั้งชื่อคลิปวิดีโอ โดยระบุชื่อคลิป_ชื่อ-นามสกุลผู้ส่งผลงาน_ชื่อเพลง เช่น ไถอยู่ได้_อิสรามาเสมอ_ระบาย
     9.2 ห้ามเผยแพร่คลิปวิดีโอที่ส่งประกวดก่อนวันประกาศผลโดยเด็ดขาด (ประกาศผลวันที่ 15 พฤษภาคม 2564)
10. ส่งคลิปวิดีโอ ได้ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม – 30 เมษายน 2564
 
* คลิปที่ใช้สเกตบอร์ด SUNOVA แล้วได้รับรางวัลจากการประกวดครั้งนี้ จะได้รับรางวัลพิเศษ คือ GIFT SET จาก SUNOVA ด้วย
 
ขั้นตอนการส่งผลงานและกำหนดการ 
1. กรอกใบสมัครและส่งคลิปวิดีโอได้ที่ https://bit.ly/3qrhG7S
2. ส่งคลิปวิดีโอได้ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม – 30 เมษายน 2564
3. ประกาศผลรางวัล 15 พฤษภาคม 2564
 
หลักเกณฑ์/เงื่อนไข
• การผลิตคลิป ผู้ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผู้เตรียมอุปกรณ์ ดำเนินการผลิตเองทั้งหมด รวมทั้งการขออนุญาตบุคคลหรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องในการถ่ายทำ
• ไม่เป็นผลงานที่ทำซ้ำ ดัดแปลงและไม่เคยนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
• ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เข้าประกวด แต่ทางบริษัท ทัฟ โรดิเอ จำกัด (Cat Radio), บริษัท ไทย เอาท์ดอร์ สปอร์ต จำกัด (VANS), บริษัท บัตเตอร์ฟลาย คอมเมอร์เชียล จำกัด (SUNOVA)  ได้รับสิทธิ์นำผลงานที่เข้าร่วมประกวดในโครงการ ไปเผยแพร่ในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันประกาศผลโครงการ (สิทธิ์จะสิ้นสุดวันที่ 15 พฤษภาคม 2565)
• ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง เพลง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา มีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน รวมทั้งบุคคลที่อยู่ในคลิปต้องรับทราบและอนุญาตให้ถ่ายทำและเผยแพร่ภาพ ทั้งนี้ ทางแคท เรดิโอ, VANS, SUNOVA ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์
• คณะกรรมการจัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดทันที โดยไม่มีการชี้แจงเหตุผลใดๆ หากตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตาม กฎ กติกา หรือมีการลอกเลียนแบบ / ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
• บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดทุกกรณี
 
ขอให้ร่วมกิจกรรมอย่างสนุก โชคดีนะทุกคน 

DJ JOKE

15:00-18:00

Listen Live

Now Playing