ISUZU Presents Cat Film เอาเพลงมาทำเป็นหนัง

ISUZU presents Cat Film เอาเพลงมาทำเป็นหนัง
เทศกาลประกวดหนังสั้น ปั้นผู้กำกับหน้าใหม่
ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท
 
เงินรางวัล
• รางวัลที่ 1 เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท 
• รางวัลที่ 2 เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท 
• รางวัลที่ 3 เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท 
• รางวัล Popular Vote เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท 
รางวัลพิเศษ “ISUZU Best Creative Film” เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท 
มอบให้หนังสั้นที่มีรถปิกอัพ ISUZU คันจริงอยู่ในหนังที่ถูกใจคณะกรรมการมากที่สุด


จากหนังสั้นที่เข้าประกวดทั้งสิ้น 424 เรื่อง นี่คือหนังสั้นที่ได้เข้ารอบ 12 เรื่องสุดท้ายตัดสินโดย
คมกฤษ ตรีวิมล 
ชญานิษฐ์ ชาญสง่าเวช
นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ 
สหรัถ สังคปรีชา
อมราพร แผ่นดินทอง
และผู้ทรงคุณวุฒิจากรายการ หนังหน้าแมว
 
ประกาศรางวัล พร้อม ฉายจริง 15 พฤศจิกายนนี้
ในโรงภาพยนตร์ Mastercard Cinema SF World Cinema Central World

กติกาการส่งผลงานประกวด
ISUZU presents Cat Film เอาเพลงมาทำเป็นหนัง
1. ส่งผลงานได้ทั้งประเภทเดี่ยวหรือทีม ไม่จำกัดอายุ
2. ชื่อเรื่องต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อเพลงที่นำมาใช้ในหนัง
3. ต้องมีชื่อเพลงหรือมีบทเพลงนั้นๆ ปรากฏอยู่ในหนังอย่างน้อย 1 ครั้ง 
สั้นยาวไม่จำกัด ตอนไหน รูปแบบใดก็ได้
4. เพลงที่นำมาใช้ต้องอยู่ในลิสต์เพลงที่เคยเปิดใน Cat Radio ตามรายชื่อในลิงก์นี้เท่านั้น (https://bit.ly/3gfURja)
5. ความยาวหนังไม่เกิน 5 นาที (รวมโลโก้ไตเติ้ลของโครงการตอนเริ่มต้นผลงานและเครดิตปิดท้าย)
6. ผลงานหนังสั้นต้องมีสัดส่วนของภาพขนาด 16:9 
7. ไม่จำกัดอุปกรณ์ แนวทางและวิธีการ
8. ในหนังสั้นต้องมีรถปิกอัพ ISUZU คันจริงปรากฏอยู่ในหนังอย่างน้อย 1 ครั้ง แบบใดก็ได้ โดยฉาก Tie–in รถปิกอัพ ISUZU จะต้องไม่เป็นฉากที่รถยนต์เกิดอุบัติเหตุหรือนำรถยนต์ไปใช้กระทำการผิดกฎหมาย
*( ผลงานที่มีรถปิกอัพ ISUZU คันจริงอยู่ในหนังที่ถูกใจคณะกรรมการมากที่สุด จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลพิเศษจาก ISUZU )
9. โครงเรื่องหนังสั้นที่นำเสนอต้องเป็นโครงเรื่องใหม่ ไม่เคยเข้าประกวดหรือได้รับรางวัลใดมาก่อน
10. ผลงานหนังสั้น จะต้องเริ่มต้นด้วยโลโก้ Cat Film, Cat Radio และ  ISUZU ตามลำดับ (ดาวน์โหลดโลโก้ที่นี่ https://bit.ly/3gfURja)
11. หนังสั้นที่ส่งเข้าประกวดต้องอยู่ในรูปแบบ Link YouTube ที่อัปโหลดแบบ Unlisted (ไม่แสดง)
    11.1 ตั้งชื่อคลิป โดยระบุชื่อหนัง(ชื่อเดียวกับชื่อเพลง)_ชื่อ-นามสกุลผู้กำกับ ตัวอย่าง รอหรือพอ_วิทยา ทองอยู่ยง, Lover Boy_คำขวัญ ดวงมณี
    11.2 ห้ามเผยแพร่หนังสั้นที่ส่งประกวดก่อนวันประกาศผล 10 เรื่องสุดท้ายโดยเด็ดขาด (ห้ามเผยแพร่ก่อนวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563)
    11.3 ผู้เข้าประกวดต้องเก็บผลงานในรูปแบบไฟล์ต้นฉบับไว้ สำหรับการฉายในโรงภาพยนตร์ (เฉพาะหนังที่เข้ารอบ 10 เรื่อง)
12. ส่งหนังสั้น ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 4 ตุลาคม 2563

 

ขั้นตอนการส่งผลงานและกำหนดการ
ISUZU presents Cat Film เอาเพลงมาทำเป็นหนัง
1. กรอกใบสมัครและส่งหนังสั้นได้ที่ https://forms.gle/apjXrxnAdJvGB49s7
2. ส่งหนังสั้น ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 4 ตุลาคม 2563
3. ประกาศผลหนังสั้นที่เข้ารอบ 10 เรื่องสุดท้าย วันที่ 23 ตุลาคม 2563
4. ฉายหนัง 10 เรื่องสุดท้าย พร้อมประกาศรางวัล วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ในโรงภาพยนตร์

 

หลักเกณฑ์/เงื่อนไข
• การผลิตหนังสั้น ผู้ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผู้เตรียมอุปกรณ์ และดำเนินการผลิตเองทั้งหมด
• เนื้อหาในหนังสั้นต้องไม่มีการพาดพิงเรื่องการเมืองหรือก่อให้เกิดความขัดแย้งใดๆ ต้องไม่หลบหลู่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี ก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม ตลอดจนไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม หรือหลักศาสนาใด 
• ไม่เป็นผลงานที่ทำซ้ำ ดัดแปลงและไม่เคยนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
• ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เข้าประกวด แต่ทางบริษัท ทัฟ โรดิเอ จำกัด (Cat Radio) และบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด (ISUZU) ได้รับสิทธิ์นำผลงานหนังสั้นที่เข้าร่วมประกวดในโครงการ นำไปเผยแพร่ในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันประกาศผลโครงการ (จะสิ้นสุดวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564)
• ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง เพลง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาและมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางแคท เรดิโอ และ ISUZU ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์
• คณะกรรมการจัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดทันที โดยไม่มีการชี้แจงเหตุผลใดๆ หากตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตาม กฎ กติกา หรือมีการลอกเลียนแบบ/ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
• บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
• ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
ดาวน์โหลดรายละเอียด, กฎ, กติกา, พร้อมรายชื่อเพลง ได้ที่
ลิงก์โลโก้และกติกา : https://bit.ly/3gfURja
กรอกใบสมัคร : https://forms.gle/apjXrxnAdJvGB49s7
Facebook :  ALLNEWISUZUDMAX
Facebook : Cat Radio
Website : www.isuzu-tis.com 
โทร. 091-749-0642, 02-530-9611

 

MUSIC SWEEP

03:00-03:00

Listen Live

Now Playing