รายการจดหมายเด็กแมว

21:00-00:00

Listen
Live

Listen Live

Now Playing

Cat Radio โตโต แมวแมว ขอเพลงได้ที่ 02-530-9611

30 ปี Hi-Q Presents ''ALTER มาทำเป็นหนัง''

30 ปี Hi-Q Presents "ALTER มาทำเป็นหนัง"
เทศกาลประกวดหนังสั้น ที่คุณสามารถเลือกตอนจบได้
ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท

กติกาการส่งประกวดเอกสารประกอบการสมัคร
30 ปี Hi-Q Presents "ALTER มาทำเป็นหนัง"

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด โครงการ 30 ปี Hi-Q Presents "ALTER มาทำเป็นหนัง”
1. รับสมัครผู้เข้าประกวดประเภทเดี่ยวหรือทีม 
2. ไม่จำกัดอายุผู้ส่งหนังเข้าประกวด

เอกสารประกอบการสมัคร โครงการ 30 ปี Hi-Q Presents "ALTER มาทำเป็นหนัง”
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด/คน
2. ผลงานหนังสั้น อัพโหลดแบบดิจิตอลไฟล์เท่านั้น (ห้ามส่งเป็นลิงค์สำหรับดูออนไลน์ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น)
3. ส่งไฟล์ภาพนิ่งของหนังมาอย่างน้อย 2-3 ภาพ
4. หากต้องการนำโลโก้โครงการประกวดใส่ไว้ในหนังสั้น (ไตเติ้ลหรือเครดิต) สามารถดาวน์โหลดไฟล์โลโก้ทั้ง 3 ไฟล์ได้จากลิงค์นี้ (Save link as...)

ขั้นตอนการส่งผลงานเข้าประกวด โครงการ 30 ปี Hi-Q Presents "ALTER มาทำเป็นหนัง”
1. กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสั้นผ่านระบบ Google ฟอร์ม ให้เรียบร้อย
2. แนบไฟล์หนังและรายละเอียดรูปภาพต่างๆ ให้ครบถ้วน ( กรุณาตั้งชื่อไฟล์หนัง เป็นชื่อภาพยนตร์_ชื่อและนามสกุลผู้กำกับ เช่น Freelance_นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ )
3. ผู้เข้าประกวดต้องส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล สำหรับดาวน์โหลดเท่านั้น และผู้เข้าประกวดต้องเก็บผลงานในรูปแบบไฟล์ ต้นฉบับไว้ด้วย (สำหรับหนังที่เข้ารอบ 10 เรื่องจะถูกนำไปฉายในโรงภาพยนตร์)
4. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ E-Mail : hiqshortfilm@gmail.com หรือโทร. 095-246-8311
5. เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. – 27 ส.ค. 60

หลักเกณฑ์/เงื่อนไข โครงการ 30 ปี Hi-Q Presents "ALTER มาทำเป็นหนัง”
1. หนังสั้นที่ส่งเข้าประกวดต้องมีตอนจบอย่างน้อย 2 แบบ
2. ความยาวของหนังสั้นต้องอยู่ระหว่าง 5-10 นาที
3. ต้องมีผลิตภัณฑ์อาหารโรซ่าชนิดใดก็ได้ ปรากฏในหนังสั้นอย่างน้อย 1 ครั้ง
4. ไม่จำกัดอุปกรณ์ แนวทาง และวิธีการในการทำหนัง
5. โครงเรื่องหนังสั้นที่นำเสนอต้องเป็นโครงเรื่องใหม่ และไม่เคยเข้าประกวดหรือได้รับรางวัลใดมาก่อน
6. การผลิตหนังสั้น ผู้ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผู้เตรียมอุปกรณ์ และดำเนินการผลิตเองทั้งหมด
7. หนังสั้นที่ส่งเข้าประกวดต้องอยู่ในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล ที่มีไว้สำหรับดาวน์โหลดเท่านั้น หากมีการเผยแพร่ไฟล์หนังก่อนระยะเวลาประกาศผล จะถูกตัดสิทธิ์การประกวดทันที
8. ต้องเก็บผลงานในรูปแบบไฟล์ต้นฉบับไว้ด้วย สำหรับการฉายทางโรงภาพยนตร์ (สำหรับหนังที่เข้ารอบ 10 เรื่อง)
9. เนื้อหาในหนังสั้นต้องไม่มีการพาดพิงเรื่องการเมือง / ก่อให้เกิดความขัดแย้งใดๆ และต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสีและก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม ตลอดจนไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม หรือหลักศาสนาใด
10. ไม่เป็นผลงานที่ทำซ้ำ ดัดแปลง และไม่เคยนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
11. ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เข้าประกวด ( ทางบริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ขอสิทธิ์นำผลงานหนังสั้นที่เข้าร่วมประกวดในโครงการ นำไปเผยแพร่ในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันประกาศผลโครงการ )
12. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางแคทเรดิโอ และบจก. ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์
13. คณะกรรมการจัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดได้ทันที โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ หากตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกา หรือมีการลอกเลียนแบบ / ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
14. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
15. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
16. ส่งหนังสั้นได้ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. – 27 ส.ค. 60

เกณฑ์การให้คะแนนและการตัดสิน โครงการ 30 ปี Hi-Q Presents "ALTER มาทำเป็นหนัง”
1. รางวัลชนะเลิศ : ตัดสินโดยคณะกรรมการ ผู้กำกับชื่อดัง ดีเจแคทเรดิโอ
2. รางวัล Popular Vote : ตัดสินจากคะแนนโหวตทาง www.thisiscat.com
3. รางวัล Popular Vote : โหวตจากผลงาน 10 เรื่อง ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ (ประกาศผล 13 ก.ย. 60 ) จะถูกอัพโหลด และเปิดรับคะแนนโหวตผ่านทาง www.thisiscat.com และเปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าไปชมหนังสั้น พร้อมร่วมแชร์และโหวต ได้ตั้งแต่วันที่ 13-17 ก.ย. 60

เงินรางวัล โครงการ 30 ปี Hi-Q Presents "ALTER มาทำเป็นหนัง”
รางวัลที่ 1 : เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท
รางวัลที่ 2 : เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท
รางวัลที่ 3 : เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท
รางวัล Popular Vote : เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท
รางวัล โรซ่าเลือกคุณ....ค่า ( มอบให้ฉากที่มีผลิตภัณฑ์โรซ่าโดนใจ ) : 10,000 บาท

กำหนดการประกวดหนังสั้น โครงการ 30 ปี Hi-Q Presents "ALTER มาทำเป็นหนัง”
ระยะเวลาส่งผลงานพร้อมใบสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. – 27 ส.ค. 60
ประกาศผลหนังสั้น 10 เรื่องที่เข้ารอบวันที่ 13 ก.ย. 60
เก็บคะแนน Popular Vote ระหว่างวันที่ 13-17 ก.ย. 60 ที่ www.thisiscat.com
ประกาศผลรอบตัดสินวันที่ 19 ก.ย. 60

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ www.thisiscat.com , www.facebook.com/thisiscatradio
ลิงค์สมัครส่งหนังสั้น >> goo.gl/5bQIbJ
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก www.thisiscat.com โทร. 095-246-8311 E-mail : hiqshortfilm@gmail.com