รายการคนขอแมว

21:00-00:00

Listen
Live

Now Playing

Cat Radio โตโต แมวแมว ขอเพลงได้ที่ 02-530-9611

CAT THREE SHIRT

CAT THREE SHIRT
แคททรีเชิ้ต
เทศกาลเสื้อยืดครั้งที่ 3 ของแคทเรดิโอ ใหญ่ทรีสุด 
กว่าร้อยๆ ร้านค้าเยอะทรีสุด
ขายครั้งแรก 2,000 ลายเสื้อใหม่ทรีสุด
CAT WALK ศิลปินเดินยาวทรีสุด
คอนเสิร์ตมันทรีสุด POLYCAT • PARADOX • SINGTO NUMCHOK • SOMKIAT • SLUR • V VIOLETTE • ธีร์ ไชยเดช • THE GHOST CAT • FLURE • SLOT MACHINE • THE YERS • LOMOSONIC และอีกสิบๆ วง
 
บัตร EARLY CAT 300 บาท ขายแค่ 29 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2559
รับสิทธิ์ สกรีนเสื้อฟรี ลายพิเศษวาดโดย GREASY CAFE, JUNEJUNE และ นะ POLYCAT
ซื้อที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11 ทุกสาขา)
 
30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2559 
ประตูเปิด 11 โมงยัน 5 ทุ่ม รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ สถานีมักกะสัน