10 ต่อ 1

10 ต่อ 1
บริเวณห้องรับแขกหน้าสถานีแคทเรดิโอ 
ที่เหล่าศิลปินนักร้องจะมานั่งพักผ่อนก่อนเข้าไปสัมภาษณ์ในรายการ 
จะมีโซฟาขนาดยาว เรียงรายไปด้วยตุ๊กตาหน้าแมวเต็มไปหมด จากการบันทึกจำนวนครั้งล่าสุด 
ปรากฏว่า มีอัตราส่วนระหว่าง แมว : ม้า เป็นจำนวนถึง 10 : 1 เลยทีเดียว
 
รู้ไปทำแมว
เรื่องยิบย่อยมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้าง ทั้งที่เกี่ยวและไม่เกี่ยวกับดนตรี
ที่ไม่รู้จะรู้ไปทำแมวแต่เราอยากบอก
โดยรวบรวมจากหนังสือเค้าแมว, Cat Radio และแหล่งข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม
แบบไม่เน้นอัปเดต แต่อัปโหลดให้ติดตามได้ที่นี่
 
#รักคนอ่าน #เค้าแมว #catradio

MUSIC SWEEP

13:26-13:26

Listen Live

Now Playing