Cat Radio โตโต แมวแมว ขอเพลงได้ที่ 02-530-9611

Mattnimare ชื่อนี้มีที่มา

Mattnimare ชื่อนี้มีที่มา 
คือ มาจาก แมตท์ หนี แม่ นั่นแหละ เป็นเรื่องของเพื่อนที่ชื่อ แมตท์ นั่นเอง พบกับ Mattnimare ได้แน่ในงานแคทเอ็กซ์โปครั้งนี้
 
รู้ไปทำแมว
เรื่องยิบย่อยมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้าง ทั้งที่เกี่ยวและไม่เกี่ยวกับดนตรี
ที่ไม่รู้จะรู้ไปทำแมวแต่เราอยากบอก
โดยรวบรวมจากหนังสือเค้าแมว, Cat Radio และแหล่งข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม
แบบไม่เน้นอัปเดต แต่อัปโหลดให้ติดตามได้ที่นี่
 
#รักคนอ่าน #เค้าแมว #catradio

DJ AE

18:00-21:00

Listen Live

Now Playing