Cat Radio โตโต แมวแมว ขอเพลงได้ที่ 02-530-9611

RARE ITEM

RARE ITEM 
เสื้อแจ็กเก็ตราคาตัวละ 700 บาท ที่ขายในงานแคทเอ็กซ์โปเมื่อปี 2014 ถือได้ว่าเป็น Rare Item สำหรับสากวกแคทเรดิโอ ถ้าใครยังมีอยู่ช่วยใส่ไปในงานแคทเอ็กซ์โปปีนี้ด้วย
 
รู้ไปทำแมว
เรื่องยิบย่อยมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้าง ทั้งที่เกี่ยวและไม่เกี่ยวกับดนตรี
ที่ไม่รู้จะรู้ไปทำแมวแต่เราอยากบอก
โดยรวบรวมจากหนังสือเค้าแมว, Cat Radio และแหล่งข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม
แบบไม่เน้นอัปเดต แต่อัปโหลดให้ติดตามได้ที่นี่
 
#รักคนอ่าน #เค้าแมว #catradio

MUSIC SWEEP

02:00-09:00

Listen Live

Now Playing