Cat Radio โตโต แมวแมว ขอเพลงได้ที่ 02-530-9611

คนชอบอะไรใน ตลาดเพลง แคทเอ็กซ์โป

คนชอบอะไรใน ตลาดเพลง แคทเอ็กซ์โป 
จากแบบสอบถามในงาน แคทเอ็กซ์โปครั้งที่ห้า อันดับ 1 คือ ได้ดูรู้จักศิลปินวงอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น, อันดับ 2 ได้ใกล้ชิดศิลปิน, อันดับ 3 ได้อุดหนุนสินค้าของศิลปิน และอันดับ 4 ได้ซื้อสินค้าที่มีเฉพาะในงานนี้
 
รู้ไปทำแมว
เรื่องยิบย่อยมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้าง ทั้งที่เกี่ยวและไม่เกี่ยวกับดนตรี
ที่ไม่รู้จะรู้ไปทำแมวแต่เราอยากบอก
โดยรวบรวมจากหนังสือเค้าแมว, Cat Radio และแหล่งข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม
แบบไม่เน้นอัปเดต แต่อัปโหลดให้ติดตามได้ที่นี่
 
#รักคนอ่าน #เค้าแมว #catradio

MUSIC SWEEP

02:00-09:00

Listen Live

Now Playing