Cat Radio โตโต แมวแมว ขอเพลงได้ที่ 02-530-9611

เหตุผลที่คนอยากไปงาน แคทเอ็กซ์โป

เหตุผลที่คนอยากไปงาน แคทเอ็กซ์โป 
จากแบบสอบถามในงาน แคทเอ็กซ์โปครั้งที่ห้า อันดับ 1 คือ ได้ดูโชว์ของวงที่อยากดู, อันดับ 2 ได้ฟังเพลงที่หลากหลาย, อันดับ 3 สนุก, อันดับ 4 ได้ดูโชว์ของวงที่ไม่รู้จัก และอันดับ 5 ได้ฟังเพลงพิเศษที่ไม่เคยเล่นที่ไหน
 
รู้ไปทำแมว
เรื่องยิบย่อยมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้าง ทั้งที่เกี่ยวและไม่เกี่ยวกับดนตรี
ที่ไม่รู้จะรู้ไปทำแมวแต่เราอยากบอก
โดยรวบรวมจากหนังสือเค้าแมว, Cat Radio และแหล่งข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม
แบบไม่เน้นอัปเดต แต่อัปโหลดให้ติดตามได้ที่นี่
 
#รักคนอ่าน #เค้าแมว #catradio

รายการแมวค้นฅน

21:00-22:00

Listen Live

Now Playing