Cat Radio โตโต แมวแมว ขอเพลงได้ที่ 02-530-9611

ฉัน ฉัน ฉัน ฉัน ฉัน ฉัน ฉัน ฉัน ฉัน ฉัน

ฉัน ฉัน ฉัน ฉัน ฉัน ฉัน ฉัน ฉัน ฉัน ฉัน 
แค่ฉัน เพลงอันดับ 1 ของชาร์ตแคท 30 ประจำสัปดาห์ที่ 31 สิงหาคม 2562 จากวง SLUR มีคำว่า “ฉัน” แค่ 10 ครั้ง
 
รู้ไปทำแมว
เรื่องยิบย่อยมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้าง ทั้งที่เกี่ยวและไม่เกี่ยวกับดนตรี
ที่ไม่รู้จะรู้ไปทำแมวแต่เราอยากบอก
โดยรวบรวมจากหนังสือเค้าแมว, Cat Radio และแหล่งข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม
แบบไม่เน้นอัปเดต แต่อัปโหลดให้ติดตามได้ที่นี่
 
#รักคนอ่าน #เค้าแมว #catradio

DJ PALM

18:00-21:00

Listen Live

Now Playing