DJ AE

18:00-21:00

Listen
Live

Listen Live

Now Playing

Cat Radio โตโต แมวแมว ขอเพลงได้ที่ 02-530-9611

ลูกเสือ ผูกด้วย “เงื่อน” อะไร

ลูกเสือ ผูกด้วย “เงื่อน” อะไร
นาทีที่ 2.46 ในมิวสิกวิดีโอ เพลง ลูกเสือของวง Sunrise,Moon Bright 
ที่ขึ้นอันดับหนึ่งชาร์ต CAT 30 ในสัปดาห์ 18 - 24 August 2019 
มีการผูกเงื่อนที่สำคัญเงื่อนหนี่งในวิชาลูกเสือ คือ เงื่อนพิรอด 
-- ซ้ายทับขวา ขวาทับซ้าย --
 
รู้ไปทำแมว
เรื่องยิบย่อยมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้าง ทั้งที่เกี่ยวและไม่เกี่ยวกับดนตรี
ที่ไม่รู้จะรู้ไปทำแมวแต่เราอยากบอก
โดยรวบรวมจากหนังสือเค้าแมว, Cat Radio และแหล่งข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม
แบบไม่เน้นอัปเดต แต่อัปโหลดให้ติดตามได้ที่นี่
 
#รักคนอ่าน #เค้าแมว #catradio