MUSIC SWEEP

00:51-00:51

Listen
Live

Listen Live

Now Playing

Cat Radio โตโต แมวแมว ขอเพลงได้ที่ 02-530-9611

ก่อนจะเป็นสิงโต

ก่อนจะเป็นสิงโต
สิงโต นำโชค เป็นอดีตสมาชิกของวง Mono 
โดยตอนแรกสิงโตได้เป็นมือกีตาร์ของวง 
และได้ร้องไว้เพลงหนึ่งนั่นคือ กลัวความสูง และมักเรียกกันในวงโมโนกันว่า โต
 
รู้ไปทำแมว
เรื่องยิบย่อยมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้าง ทั้งที่เกี่ยวและไม่เกี่ยวกับดนตรี
ที่ไม่รู้จะรู้ไปทำแมวแต่เราอยากบอก
โดยรวบรวมจากหนังสือเค้าแมว, Cat Radio และแหล่งข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม
แบบไม่เน้นอัปเดต แต่อัปโหลดให้ติดตามได้ที่นี่
 
#รักคนอ่าน #เค้าแมว #catradio