MUSIC SWEEP

00:53-00:53

Listen
Live

Listen Live

Now Playing

Cat Radio โตโต แมวแมว ขอเพลงได้ที่ 02-530-9611

“นักดาราศาสตร์” เพลงนี้มีที่มา

“นักดาราศาสตร์” เพลงนี้มีที่มา  
ปอนด์-ปัญญ์ชลี จ้ำแพงจันทร์ ในนาม Panch (ปัญญ์) 
กล่าวว่า “ตอนที่แต่งเพลงน้ี เรากาลังนั่งต่อหุ่นยนต์กันดั้ม อยู่ดี ๆ 
ก็ได้ยินเสียงมาจากทีวีหรือจากไหนสักที่ เกี่ยวกับคำว่า “ภาพค้างฟ้า” 
เลยเปิด google ดูก็พบว่าเกี่ยวกับปรากฏในจักรวาล” เลยกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดเพลงนี้ขึ้น
 
รู้ไปทำแมว
เรื่องยิบย่อยมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้าง ทั้งที่เกี่ยวและไม่เกี่ยวกับดนตรี
ที่ไม่รู้จะรู้ไปทำแมวแต่เราอยากบอก
โดยรวบรวมจากหนังสือเค้าแมว, Cat Radio และแหล่งข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม
แบบไม่เน้นอัปเดต แต่อัปโหลดให้ติดตามได้ที่นี่
 
#รักคนอ่าน #เค้าแมว #catradio