Cat Radio โตโต แมวแมว ขอเพลงได้ที่ 02-530-9611

พื้นที่สวนสยาม

พื้นที่สวนสยาม 
CATEXPO 6 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 23-24 พฤศจิกายนนี้ 
จัดขึ้นที่ สวนสยาม ที่มีขนาดพื้นที่ 48 เฮกตาร์ หรือเท่ากับ 300 ไร่
 
 
รู้ไปทำแมว
เรื่องยิบย่อยมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้าง ทั้งที่เกี่ยวและไม่เกี่ยวกับดนตรี
ที่ไม่รู้จะรู้ไปทำแมวแต่เราอยากบอก
โดยรวบรวมจากหนังสือเค้าแมว, Cat Radio และแหล่งข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม
แบบไม่เน้นอัปเดต แต่อัปโหลดให้ติดตามได้ที่นี่
 
#รักคนอ่าน #เค้าแมว #catradio

DJ RIT

09:00-12:00

Listen Live

Now Playing