ความลับในเพลงนี้

ความลับในเพลงนี้ 
ความลับในเพลง ความลับในฝูงปลา ของ PENGUIN VILLA 
คือ มีคำว่า ป่า-ด่า-ดั๊บ-ปั๊บ-ป่า อยู่ 10 ครั้งในเพลงนี้ .
...ลองนั่งนับดูได้เลย
 
รู้ไปทำแมว
เรื่องยิบย่อยมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้าง ทั้งที่เกี่ยวและไม่เกี่ยวกับดนตรี
ที่ไม่รู้จะรู้ไปทำแมวแต่เราอยากบอก
โดยรวบรวมจากหนังสือเค้าแมว, Cat Radio และแหล่งข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม
แบบไม่เน้นอัปเดต แต่อัปโหลดให้ติดตามได้ที่นี่
 
#รักคนอ่าน #เค้าแมว #catradio

MUSIC SWEEP

04:11-04:11

Listen Live

Now Playing