Cat Radio โตโต แมวแมว ขอเพลงได้ที่ 02-530-9611

ผิดเป็นเพลง

ผิดเป็นเพลง

เพลงแรกของวง The Yers คือ “การสื่อสาร”

มีที่มาจากการที่อู๋ - ยศทรบุญญธนาภิวัฒน์ (ร้องนำ)

พยายามแกะเพลง ‘Champaign Supernova’ ของ Oasis

แต่ดันเล่นผิดคอร์ด จึงได้เพลงใหม่เป็นของตัวเอง

ไม่แน่ใจว่าเข้าสำนวน “ผิดเป็นครู” ไหม แต่กล่าวได้ว่า “ผิดเป็นเพลง”


รู้ไปทำแมว

เรื่องยิบย่อยมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้าง ทั้งที่เกี่ยวและไม่เกี่ยวกับดนตรี

ที่ไม่รู้จะรู้ไปทำแมวแต่เราอยากบอก

โดยรวบรวมจากหนังสือเค้าแมว, Cat Radio และแหล่งข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม

แบบไม่เน้นอัปเดต แต่อัปโหลดให้ติดตามได้ที่นี่

 

#รักคนอ่าน #เค้าแมว #catradio


รายการจดหมายเด็กแมว

21:00-00:00

Listen Live

Now Playing