Cat Radio โตโต แมวแมว ขอเพลงได้ที่ 02-530-9611

แมวค้นฅน คืนพรุ่งนี้

แมวค้นฅน คืนพรุ่งนี้
ชวนฟังแนวคิดและเรื่องเล่าจากประสบการณ์ชีวิตของ
ผศ. ดร. ภาธร ศรีกรานนท์ 
นักดนตรี นักประพันธ์ อาจารย์ 
ผู้เติบโตมากับวง อ.ส.วันศุกร์ เพลงพระราชนิพนธ์
และการถวายงานด้านดนตรีแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9  
พฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม นี้ 3 - 4 ทุ่ม  
ที่ Cat Radio  www.thisiscat.com app: cat radio  
fb: thisiscatradio #catradio

(เทปสัมภาษณ์)


MUSIC SWEEP

01:57-01:57

Listen Live

Now Playing