Cat Radio โตโต แมวแมว ขอเพลงได้ที่ 02-530-9611

GPX Presents Cat Film เอาเพลงมาทำเป็นหนัง

GPX Presents  Cat Film เอาเพลงมาทำเป็นหนัง
การประกวดหนังสั้น ปั้นผู้กำกับหน้าใหม่ ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท
 
เงินรางวัล
• รางวัลที่ 1 เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท 
• รางวัลที่ 2 เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท 
• รางวัลที่ 3 เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท 
• รางวัล Popular Vote เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท 
รางวัลพิเศษ “GPX Challenging Award” เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท 
มอบให้หนังสั้นที่มีรถจักรยานยนต์ GPX คันจริงอยู่ในหนังที่ถูกใจคณะกรรมการที่สุด
 
กติกา Cat Film เอาเพลงมาทำเป็นหนัง
1. ส่งผลงานได้ทั้งประเภทเดี่ยวหรือทีม ไม่จำกัดอายุ
2. ชื่อเรื่องต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อเพลงที่นำมาใช้ในหนัง
3. ต้องมีชื่อเพลงปรากฏอยู่ในหนังอย่างน้อย 1 ครั้ง หรือมีบทเพลงนั้นๆ อยู่ในหนังอย่างน้อย 1 ครั้ง สั้นยาวไม่จำกัด ตอนไหน รูปแบบใดก็ได้
4. เพลงที่นำมาใช้ต้องอยู่ในลิสต์เพลงที่เคยเปิดใน Cat Radio ตามรายชื่อในลิสต์เท่านั้น (https://bit.ly/2KAemVf)
5. ความยาวหนังไม่เกิน 5 นาที (รวมไตเติ้ลของโครงการตอนเริ่มต้นผลงานและเครดิตปิดท้าย)
6. ผลงานหนังสั้นต้องมีสัดส่วนของภาพขนาด 16:9 
7. ไม่จำกัดอุปกรณ์ แนวทางและวิธีการ
8. ในหนังสั้นต้องมีรถจักรยานยนต์ GPX ปรากฏอยู่ในหนังอย่างน้อย 1 ครั้ง แบบใดก็ได้ ดังนี้ รถจักรยานยนต์ GPX คันจริง , Showroom รถจักรยานยนต์ GPX , โบรชัวร์ รถจักรยานยนต์ GPX , Website หรือ Social Media ต่างๆของรถจักรยานยนต์ GPX ( ผลงานที่มีรถจักรยานยนต์ GPX คันจริงจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล GPX Challenging Award )
9. โครงเรื่องหนังสั้นที่นำเสนอต้องเป็นโครงเรื่องใหม่ ไม่เคยเข้าประกวดหรือได้รับรางวัลใดมาก่อน
10. ผลงานหนังสั้น จะต้องเริ่มต้นด้วย Logo Cat Film , Logo Cat Radio และ Logo GPX ตามลำดับ (https://bit.ly/2KAemVf)
11. หนังสั้นที่ส่งเข้าประกวดต้องอยู่ในรูปแบบ Link YouTube ที่อัพโหลดแบบ Unlisted (ไม่แสดง)
 11.1 ตั้งชื่อคลิป โดยระบุชื่อหนัง(ชื่อเดียวกับชื่อเพลง)_ชื่อ-นามสกุลผู้กำกับ ดังตัวอย่าง 
         รอหรือพอ_วิทยา ทองอยู่ยง , Lover Boy_คำขวัญ ดวงมณี
 11.2 ห้ามเผยแพร่หนังสั้นที่ส่งประกวดก่อนวันประกาศผล 10 เรื่องสุดท้าย โดยเด็ดขาด 
 11.3 ผู้เข้าประกวดต้องเก็บผลงานในรูปแบบไฟล์ต้นฉบับไว้ สำหรับการฉายในโรงภาพยนตร์ (เฉพาะหนังที่เข้ารอบ 10 เรื่อง)
12. ส่งหนังสั้น ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2562
 
ขั้นตอนการส่งผลงานและกำหนดการ GPX Presents  Cat Film เอาเพลงมาทำเป็นหนัง
1. กรอกใบสมัครและส่งหนังสั้นได้ที่ www.gpxthailand.com/catfilm
2. ส่งหนังสั้น ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2562
3. ประกาศผล 10 เรื่องสุดท้ายวันที่ 18 ตุลาคม 2562
4. ฉายหนัง 10 เรื่องสุดท้าย พร้อมประกาศรางวัล วันที่ 27 ตุลาคม 2562 ที่โรงภาพยนตร์พารากอน ซีนีเพล็กซ์
 
หลักเกณฑ์/เงื่อนไข
• การผลิตหนังสั้น ผู้ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผู้เตรียมอุปกรณ์ และดำเนินการผลิตเองทั้งหมด
• เนื้อหาในหนังสั้นต้องไม่มีการพาดพิงเรื่องการเมืองหรือก่อให้เกิดความขัดแย้งใด ๆ ต้องไม่หลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี ก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม ตลอดจนไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม หรือหลักศาสนาใด 
• ไม่เป็นผลงานที่ทำซ้ำ ดัดแปลงและไม่เคยนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
• ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เข้าประกวด  แต่ทางบริษัท ทัฟโรดิเอ จำกัด ( Cat Radio ) และบริษัท จีพี มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ( GPX ) ได้รับสิทธิ์นำผลงานหนังสั้นที่เข้าร่วมประกวดในโครงการ นำไปเผยแพร่ในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันประกาศผลโครงการ ( 30 ตุลาคม 2563 )
• ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง เพลง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาและมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางแคทเรดิโอและ GPX ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ 
ทั้งสิ้นในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์
• คณะกรรมการจัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดทันที โดยไม่มีการชี้แจงเหตุผลใด ๆ หากตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตาม กฎ กติกา หรือมีการลอกเลียนแบบ/ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
• บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
• ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 
รายละเอียด กฏ กติกา พร้อมรายชื่อเพลง ได้ที่
ลิงก์โลโก้และกติกา : https://bit.ly/2KAemVf
กรอกใบสมัคร : https://www.gpxthailand.com/catfilm
Facebook : GPX Racing
Facebook : Cat Radio
Website : www.thisiscat.com
Website : www.gpxthailand.com/catfilm
โทร. 095-246-8311 , 02-530-9611
 
#gpx #gpxcatfilm #catradio

DJ JOKE

15:00-18:00

Listen Live

Now Playing