ก่อนจะเป็นชื่องาน CAT EXPO

ก่อนจะเป็นชื่องาน CAT EXPO
เมื่อ CAT RADIO คิดจะจัดเทศกาลดนตรีขึ้น
ก็มีการคิดชื่องานกันต่าง ๆ นานา ก่อนจะคิดมาถึงชื่อ CAT EXPO
ก็มีไอเดียหลากหลายสารพัด หนึ่งในนั้นคือไอเดียจากพี่บูม
ที่คิดว่าจะชื่อ แคทเชียร์ แคทคอซอง แคทโคตรตลาด วิฬาร์ปาร์ตี้ งานสารทแมว แคทเฟส แคทตันเบอร์รี่
...แต่สุดท้ายคิดได้ว่า CAT EXPO น่าจะเวิร์คสุด

 

รู้ไปทำแมว
เรื่องยิบย่อยมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้าง ทั้งที่เกี่ยวและไม่เกี่ยวกับดนตรี
ที่ไม่รู้จะรู้ไปทำแมวแต่เราอยากบอก
โดยรวบรวมจากหนังสือเค้าแมว, Cat Radio และแหล่งข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม
แบบไม่เน้นอัปเดต แต่อัปโหลดให้ติดตามได้ที่นี่
 
#รักคนอ่าน #เค้าแมว #catradio

NEW CAT

14:00-18:00

Listen Live

Now Playing